AW med forskare • Administration – till vilken nytta?

Arrangör Folkuniversitetet, Göteborgs Universitet & Pustervik
Datum onsdag 10 maj
Insläpp 17.00
Pris Gratis
Åldersgräns 18 år
Plats Stora Klubben

Administrativt arbete tar upp alltmer av de anställdas arbetstid, inte minst inom offentlig sektor. Lärare, vårdpersonal, poliser och andra yrkesprofessionella vittnar om hur kraven på dokumentation, uppföljning, möten, ”pinnjakt” och revisioner leder till ökad arbetsbelastning och stressrelaterad ohälsa.

Samtidigt har svensk förvaltningspolitik fått allt större inslag av resultat- och ekonomistyrning med influenser från näringslivet, så kallad ”New Public Management”. Vissa menar att ”företagiseringen” förenklar och leder till kostnadseffektiviseringar, andra att utvecklingen lett till att kärnverksamheterna slimmats till bristningsgränsen.

Hur har fenomenet administration förändrats över tid? Har resultat- och ekonomistyrning fått för stort utrymme? Vilken effekt får det på arbetstagarna, jämställdheten på arbetsmarknaden och verksamhetens kvalitet? Hotar utvecklingen Sverige som välfärdssamhälle och kunskapsnation?

Välkommen på AW med forskare!

MEDVERKANDE

Anders Ivarsson Westerberg, professor i offentlig förvaltning, Södertörns högskola. Expert på organisationsteori och organisationsförändring.

Birgitta Jordansson, doktor i historia och docent i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Expert på genus och jämställdhetsfrågor relaterade till arbete, arbetsorganisation och arbetsmarknad, särskilt inom akademin.

Tom Karlsson, docent i offentlig förvaltning, Göteborgs universitet. Expert på New Public Management, styrning och organisering i statsförvaltningen och marknadisering.

SAMTALSLEDARE

Mattias Hagberg, journalist och författare

After work med forskare arrangeras av Folkuniversitetet, Göteborgs universitet och Pustervik.

Med reservation för ändringar.