AW med forskare – globaliseringens kris

Arrangör Folkuniversitetet, Göteborgs Universitet & Pustervik
Datum tisdag 24 maj
Insläpp 17.30
Pris Gratis
Åldersgräns 18 år
Plats Stora Klubben

Vi har vant oss vid öppna, obegränsade flöden av varor, tjänster, kapital och människor. Men på senare år har en rad händelser och processer satt globaliseringen på prov, till exempel klimatkrisen, uppsvinget för auktoritära och nationalistiska ledare och idéer, terrorattentat, oron på finansmarknaderna, coronapandemin och kriget i Ukraina. Detta har fått samhällen att vända sig inåt, stängt gränserna och satt världsekonomin i gungning.

Är vi i början av slutet för globaliseringen som vi känner den? Vad innebär det för våra ekonomier och för oss som privatpersoner? Hur ska morgondagens politiska samarbete se ut? Vilken kraft har FN som internationell aktör för diplomati och fred? Hur kan företagen möta kraven på ökad hållbarhet och låga kostnader för att vara konkurrenskraftiga?

Välkommen på after work med forskare!

MEDVERKANDE
Daniel Ekwall, professor i textilt management, Institutionen för företagsekonomi och textilt management, Högskolan i Borås. Expert på säkerhet, risk och logistik i försörjningskedjan.

Ulrika Möller, docent i statsvetenskap, Institutionen för statsvetenskap, Göteborgs universitet. Expert på internationell politik och utrikespolitisk analys.

Kilian Spandler, forskare i internationella relationer, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet. Expert på regioners roll i världspolitiken och populismens betydelse i det internationella samarbetet.

MODERATOR
Mattias Hagberg

After work med forskare arrangeras av Folkuniversitetet och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet i samarbete med Pustervik.

Med reservation för ändringar.