AW med forskare – hur når vi klimatmålen?

Arrangör Folkuniversitetet, Göteborgs Universitet & Pustervik
Datum torsdag 20 maj
Insläpp 17.30
Pris Gratis
Plats Matsalen

Vänligen notera att AW med forskare sker online via stream i Facebook eventet nedan.

Ökade utsläpp, stigande vattennivåer och avskogning. Trots nya, ambitiösa klimatstrategier från USA, EU och en rad andra länder ser Parisavtalets 1,5-gradersmål inte ut att kunna nås.

Vilka hinder finns för att nå klimatmålen? Vilka styrmedel, tekniska lösningar och investeringar krävs för att ställa om? Hur ska energiproduktion och transporter hanteras? Vilken roll har ledande politiker och företag? Vad krävs för att mänskligheten ska gå från ord till handling?

Välkommen på after work med forskare online!

Samtalet livesänds Facebook-eventet, direkt från Pustervik i Göteborg, och spelas in utan publik.

MEDVERKANDE
Frances Sprei, docent i fysisk resursteori, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers. Expert på hållbar mobilitet och innovativa rörlighetsformer.

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Expert på design av policydesign för miljöfrågor. Har medverkat i IPCC:s arbete.

Göran Sundqvist, professor i vetenskaps- och teknikstudier, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Expert på samspelet mellan vetenskap och teknik och hur vetenskaplig kunskap får inflytande över politiskt beslutsfattande.

MODERATOR
Mattias Hagberg, journalist och författare

Arrangeras av Folkuniversitetet och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet

.Med reservation för ändringar.

https://www.facebook.com/events/310306273998988