AW med forskare – Varför gör politikerna inget åt klimatet?

Arrangör Göteborgs Universitet,Folkuniversitet & Pustervik
Datum onsdag 7 september
Insläpp 17.30
Pris Gratis
Åldersgräns 18 år
Plats Stora Klubben

Miljö och klimat är en av de viktigaste politiska frågorna enligt svenska folket. Trots det verkar våra förtroendevalda stoppa huvudet i sanden och fokusera på annat nu när valet närmar sig.

Regeringen har trappat ner sitt klimatpolitiska arbete, Miljöpartiet lyckas inte locka väljare och oppositionen till höger pratar mest om omställning i form av teknikframsteg, investeringar i infrastruktur och kärnkraft. Och till vänster vill man över huvud taget inte diskutera reducerad användning av fossila bränslen, minskad köttkonsumtion och livsstilsförändringar.

Vad beror detta på? Har det med oro för kostnader och minskad tillväxt att göra? Varför tycks partierna inte lyssna på expertisen? Och varför verkar de oförmögna att fatta de beslut som krävs att vi ska klara 1,5-gradersmålet?

Välkommen på after work med forskare!

Medverkande

Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet, Chalmers tekniska högskola. Ledamot i Klimatpolitiska rådet, ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan som utvärderar om regeringens samlade politik leder mot målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Åsa Löfgren, docent i nationalekonomi, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Tidigare medlem i Klimatpolitiska rådet och i Handelshögskolans råd för hållbar utveckling.

Johan Martinsson, docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet, och föreståndare för SOM-institutet.

Samtalsledare

Mattias Hagberg, journalist och författare

After work med forskare arrangeras av Folkuniversitetet och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet i samarbete med Pustervik.

Med reservation för ändringar.