Aw med forskare – vem får säga vad?

Arrangör Folk universitetet & Göteborgs universitet
Datum tisdag 27 oktober
Insläpp 17.30
Pris Gratis
Plats Matsalen

Vänligen notera att detta är ett evenemang som sker online

Kändisar, politiker, forskare, journalister, författare och artister … Listan över personer som har fått sina karriärer raserade på grund av sina åsikter och handlingar växer för varje dag.

Fenomen som ”call-out culture”, ”cancel culture, ”deplatforming” och andra former av offentligt skambeläggande, oftast i sociala medier, har under de senaste åren blivit allt vanligare och många menar att de är ett hot mot yttrandefriheten, demokratin och den öppna debatten.

Varför är de här fenomenen så aktuella just nu? Har de förekommit tidigare i historien? Vem använder dem? Är de befogade eller uttryck för mobbmentalitet och kränkthetskultur? Vilken koppling finns till språk och normer? Vem får säga vad i det offentliga rummet, och vilka kulturuttryck får existera?

Välkommen på after work med forskare online!Samtalet livesänds här i Facebook-eventet, direkt från Pustervik i Göteborg, och spelas in utan publik.

MEDVERKANDE
Ulla Carlsson, professor i medie- och kommunikationsforskning, Göteborgs universitet. Expert på yttrandefrihet.

Linnéa Lindsköld, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås. Expert på kulturpolitik och censur i kultur och litteratur.

Tommaso Milani, professor i flerspråkighetsforskning, Göteborgs universitet. Expert på språk ur ett samhällsperspektiv och medieföreställningar om språk och identitet.

MODERATOR
Mattias Hagberg, journalist och författare

After work med forskare är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Med reservation för ändringar