AW MED FORSKARE – det korrupta sverige?

Arrangör Folkuniversitetet, Göteborgs Universitet & Pustervik Pustervik
Datum torsdag 25 mars
Insläpp 17.30
Plats Matsalen

Välkommen på after work med forskare online! Samtalet livesänds i Facebook-eventet (hittas längst ner i texten) och spelas in utan publik.

Penningtvätthärvor, mutskandaler, vänskapskorruption, tveksamma tjänstetillsättningar, oklara upphandlingar, bonuskultur och makthavare som smiter före i vaccinationskön. Det är bara några exempel på det fiffel och båg som medierna rapporterat om det senaste året.

Trots att Sverige enligt Transparency International fortsätter att vara ett av världens minst korrupta länder uppmärksammas alltfler fall som riskerar att skapa revor i samhällsväven och skada förtroendet för stat, myndigheter, kommuner och företag. Hur ser korruptionen i Sverige ut över tid? Hur bra är vi på att upptäcka den? Hur är det inom politiken? Vilka konsekvenser kan en ökad korruption få på sikt? Hur mår moralen i den svenska offentligheten egentligen?

MEDVERKANDE
Andreas Bågenholm, universitetslektor i statsvetenskap, Göteborgs universitet. Programchef för the Quality of Government Institute och projektledare för det EU-finansierade ANTICORRP-projektet.

Tormod Johansen, doktor i offentlig rätt, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Ingår i forskningsprojektet ”Rättsliga förutsättningar för samhällsskydd och beredskap”.

Alexander Andersson, doktorand i praktisk filosofi, Göteborgs universitet. Ingår i den tvärvetenskapliga forskargruppen för finansiell etik vid Göteborgs universitet.

MODERATOR
Mattias Hagberg, journalist och författare

After work med forskare är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Med reservation för ändringar.

LÄNK TILL FACEBOOKEVENT / STREAM:

https://www.facebook.com/events/147790957204529