Bar Grön

Arrangör Bar Grön
Datum måndag 12 mars
Insläpp 17.30
Pris Gratis
Plats Matsalen

Bland de viktigaste politiska frågorna inför det kommande valet lyfter många väljare fram integration och invandring. 

I Göteborg och andra kommuner pågår integrationsarbetet varje dag för att nyanlända invandrare och flyktingar ska få en bra start i staden och på arbetsmarknaden. 

 

Bar Grön vill ställa frågor och bidra till samtalet utifrån de erfarenheter som gjorts. Hur tas invandrare och flyktingar emot i Göteborg? Vad görs för att de ska få en bra start i sin nya hemstad? Vad kan göras för att förbättra deras möjligheter att etablera sig i samhället?
 

Moderator:
Özgür Tasbas (MP) – ordförande stadsdelsnämnden Östra Göteborg
Medverkande:
Eva Ternegren (MP) – kommunfullmäktige Göteborg
Bo Strandberg – Förvaltnings AB Framtiden
Rebecca Madhani – Mitt Livs Val
Dahir Khalid – Vägvisaren Integrationscentrum Göteborg
(NN – forskare GU uppdateras)

Var med i samtalet med panelen och träffa andra som är engagerade i integrationsfrågor. Ta med en vän och kom!

Det finns vegansk soppa och bröd att köpa från kl. 17.30. Panelsamtalet startar kl. 18. 
Fri entré.

Varmt välkomna!