Gala Illegal

Arrangör Ingen Människa Är Illegal
Datum fredag 22 augusti
Insläpp 17.30
På Scen 18.00
Pris 150
Åldersgräns 18 år
Plats Stora Klubben
Köp biljett

Detta är den grandiosa fredagsgalan under den stora Festival Illegal-veckan, som i övrigt tar plats över hela Göteborg den 18-23:e augusti, läs mer om vad som händer på andra ställen i staden de andra dagarna här: https://www.facebook.com/events/619977161433662/?fref=ts
 
*** veckans största evenemang ***
GALAKVÄLL ÖVER 2 SCENER, KL. 18.00-03.00 –
MEDVERKANDE ARTISTER, FREDAG:
 
√ Könsförrädare
√ Räfven
√ Feministiska kören
√ Amina Hocine
√ Rickard & Juvelerna
√ The Tape
 
√ "Hemlig artist"
√ In i dimman
√ Shidlife
√ Pretties for You
√ Västerbron
√ Issa
 
√ Glenn Uden
√ Lilla Maj
√ Junk River
√ IssueIssue
√ Bellaroush
 
√ P5 Records
√ Skillnicker
 
+ DJ:s i foajén hela kvällen, bl.a. represent från We Are Bastards och Frequency d'n'b!
 
Biljett förköp: 150 kr [släpps inom kort]
 
 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
MER OM: FESTIVAL ILLEGAL
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
 
I augusti arrangeras Festival illegal i Göteborg. Syftet med festivalen är att med kulturen som vapen bekämpa rasismen och belysa asylrättsfrågor inför valet 2014. Vi vill även sprida information om hur Sveriges och Europas migrationspolitik egentligen ser ut, samt samla in pengar till nätverket Ingen människa är illegal.
 
Vi tror på alla människors rätt att röra sig fritt och bosätta sig var som helst i världen. Enligt principen “av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” har vi rätt att med omsorg och respekt ta del av jordens och samhällets resurser på lika villkor.
 
Nätverket Ingen människa är illegal erkänner inga nationsgränser annat än som politiska konstruktioner som vi saknar både moralisk skyldighet och intresse av att acceptera och upprätthålla.
 
Alla medverkande ställer sig bakom nätverkets tro på en jord som tillhör alla och rätten till fri rörlighet.
 
Nätverket Ingen människa är illegal har inga administrativa avgifter. Alla insamlade pengar går oavkortat till papperslösa människor i behov av stöd.
 
 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
MER OM: INGEN MÄNNISKA ÄR ILLEGAL
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Jorden tillhör alla. Alla människor har rätt att röra sig fritt och bosätta sig var som helst i världen. Enligt principen “av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” har vi rätt att med omsorg och respekt ta del av jordens och samhällets resurser på lika villkor.
 
Nätverket Ingen människa är illegal erkänner inga nationsgränser annat än som politiska konstruktioner som vi saknar både moralisk skyldighet och intresse av att acceptera och upprätthålla. En människa som är född på en plats har inte större rätt till den än någon annan. Detta får inte stanna vid att vara en vision, utan måste efterlevas i praktiken.
 
Vi erkänner inte någon stats, organisations eller individs rätt att på något sätt begränsa människors rörelser över gränser eller stämpla detta såsom “illegal” migration. Rätten till fri rörlighet är för oss oskiljbar från rätten att delta i samhällslivet under jämlika förhållanden. Tills dess att nationsgränserna har avskaffats arbetar vi därför för att alla människor som befinner sig inom en stats gränser ska ha samma sociala, politiska och ekonomiska rättigheter samt skyldigheter.
 
Vi motsätter oss alla politiska försök att använda in- och utvandring som en murbräcka för att underminera lönenivåer och sociala skyddsnät inom en stats gränser, exempelvis genom att nyligen invandrade tvingas arbeta i landet under sämre villkor än den övriga befolkningen.
 
Nätverket Ingen Människa är Illegal hävdar allas rätt och ansvar att aktivt delta i uppbyggnaden av ett rättvist samhälle. Verklig demokrati och radikal förändring kan endast byggas underifrån. Vi organiserar oss därför utomparlamentariskt och strävar efter att fatta beslut och agera utan representantskap samt att arbeta så att ingen i nätverket står över någon annan. Att uppmärksamma och att motarbeta hur olika maktstrukturer baserade på t.ex. kön, klass, sexualitet, etnicitet och funktionalitet samverkar är grundläggande för vårt arbete.
 
Vi ser oss som en del i den globala rörelse som sedan länge kämpar för frihet, solidaritet och en jämlik fördelning av världens resurser – mot alla former av överhet. Nätverket Ingen människa är illegal för i dagsläget denna kamp genom att:
 
• Direkt stödja människor som söker uppehållstillstånd i Sverige eller om av den svenska migrationspolitiken tvingats gå under jorden. Arbeta för permanenta uppehållstillstånd åt alla människor som befinner sig här och vill stanna kvar.
• Kämpa för människors rätt att söka sig till och få stanna inom EU. Förändra den politik som systematiskt förs för att utestänga människor.
• Sprida information om hur svensk och europeisk migrationspolitik verkligen ser ut. Synliggöra de murar som har byggts upp runt EU:s yttre gräns för att utestänga flyktingar och andra migranter. Föra fram flyktingars och andra migranters berättelser. Slå hål på myten om den humana flyktingpolitiken.
• Förmedla politiska förklaringar på frågan varför människor tvingas fly. Ta initiativ till en fördjupad diskussion om migrationsfrågor, med utgångspunkt i en vision om global solidaritet. Visa att dessa frågor inte kan separeras från diskussioner om världsekonomin, om arbets- och levnadsvillkor, om orättvisor, rasism och förtryck.
• Samarbeta med andra grupper som kämpar för flyktingars och andra migranters rättigheter samt för att öppna gränserna världen över.


Köp biljett