Locus – Resident Night

Arrangör Locus Soundsystem
Datum lördag 9 mars
Insläpp 22.00
Pris 140 kr
Åldersgräns 20
Plats Stora Klubben

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Bomström | Dano | Doma | Kristo | Rico Lee
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
////////////////////////////////
ID:20 | 140kr
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\