Online – aw med forskare

Datum måndag 21 september
Insläpp 17.30
Plats Matsalen

Tema: Arbetsmarknaden i kris och förändring.

Krisen på arbetsmarknaden i coronapandemins efterföljd ser ut att bli långvarig. Många branscher har drabbats hårt, effekterna på svensk ekonomi är stora och arbetslösheten beräknas stiga till rekordhöga 11,4 procent under 2021.Samtidigt talas det allt mer om ökad rörlighet och behov av ständig kompetensutveckling. Vissa menar att vi i framtiden kommer att byta jobb så ofta som vartannat eller vart tredje år.Hur mår den svenska arbetsmarknaden just nu? Hur kommer den att se ut i framtiden? Kommer pandemin att stärka de strukturella förändringar som redan är i spel eller leda till något helt nytt? Vilka krav kommer att ställas på arbetsmarknadens parter, på utbildningsinsatser och på arbetstagaren själv?

Välkommen på after work med forskare online! Samtalet livesänds i Facebook-eventet, direkt från Pustervik i Göteborg, och spelas in utan publik.

MEDVERKANDE
Ola Bergström, professor i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Expert på omställning, neddragningar och nedläggningar i Sverige och Europa

.Tomas Berglund, professor i sociologi, Göteborgs universitet. Expert på arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor.

Annika Bergviken Rensfeldt, docent i pedagogik, Göteborgs universitet. Expert på utbildningsfrågor och utbildningsbehov kopplade till arbetslivet.

MODERATOR
Mattias Hagberg, journalist och författareAfter work med forskare är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Med reservation för ändringar.