Stödfest Ship To Gaza

Arrangör Stödfest Ship To Gaza
Datum tisdag 27 maj
Insläpp 19.00
Plats Matsalen

Ship to Gaza är en ideell organisation som sedan 2010 koordinerat hjälpinsatser riktade mot de palestinier som lever på den av den israeliska ockupationsmakten ständigt hotade och utsatta Gaza-remsan. På grund av den folkrättsvidriga blockad som påtvingats invånarna råder ytterst knappa levnadsförhållanden där all form av kontakt och utbyte (import/export) med omvärlden är kraftigt inskränkt. Ship to Gaza verkar för att häva denna blockad. Årets aktion syftar till att segla ut ifrån Gaza med exportvaror, förbetalda av utländska köpare (ett sätt att angripa blockaden inifrån) – detta väckte dock uppenbarligen starka reaktioner, då båten nyligen utsattes för ett sprängattentat och i nuläget delvis är sänkt. Organisationen är således i stort behov av donationer, och det är mot denna bakgrund vi anordnar en stödfest.

Mer information om Ship to Gazas arbete finns på www.shiptogaza.se.

Representanter ifrån organisationen kommer att finnas på plats under kvällen, för att svara på eventuella frågor och dela ut information samt sköta försäljning av pins, tygpåsar etc.

Artisterna som spelar är följande:

MATTIAS HELLBERG – Välrenommerad och välmeriterad, känd bl.a. från Nationalteatern och The Fur Heads. 
www.mattiashellberg.com
http://open.spotify.com/artist/2Ylzqe0V0LALGbmF94QFBF

WEAVER – Härligt Americana-doftande folkmusik.
http://open.spotify.com/album/3zZorqkwKOHdWSHAFai9Au

MISSIOS & SLOWGOLD – Finstämt och melodiskt samarbete mellan Stefan Missios (Den Stora Vilan) och gruppen Slowgold med Amanda Werne i spetsen.
www.denstoravilan.se
http://open.spotify.com/artist/2Tk0xUN6vmp0XxYNcro2bI
www.slowgold.se
http://open.spotify.com/artist/2Urxw4X90ya3LA8KqV2WIX

ELAKA SIMON – Talangfull trubadur med fokus på det politiska.
Elaka Simon